Tarieven

De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen maximale tarieven vastgesteld.

Deze zijn te vinden op www.allesoverhetgebit.nl  
Zie tabblad: Tarieven

Op de rekening vindt u alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herken je aan het * achter de code. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend. 

Een specificatie van de techniekkosten is te vinden bij Behandelingen

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg